تبلیغات
تبلیغات
کلیک کنید
4
  • 30vil
  • 07 دی 97
  • اصول پیمانکاری
  • 3374 بازدید
  • هیچ نظر

نرم افزار صورت وضعیت و تعدیل ۱۳۹۷

تحت اکسل

نرم افزار صورت وضعیت و تعدیل ۱۳۹۷ تحت اکسل

نرم افزار صورت وضعیت و تعدیل ۱۳۹۷ تحت اکسل همراه با فهرست بها ابنیه و برق و مکانیک

جهت تهیه صورت وضعیت و تعدیل و برآورد پروژه ها

قابل استفاده برای دانشجویان و مهندسین و پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشد.

راهنمای استفاده از نرم افزار در صفحه توضیحات ارایه شده است .