امروز: سه شنبه 29 خرداد 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری (تشكیل، تقسیم سود، انحلال)

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری (تشكیل، تقسیم سود، انحلال)دسته: حسابداری
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 180 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

این پاورپوینت در مورد حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری، تشكیل،تقسیم سود،انحلال، در 90 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری،تشكیل،تقسیم سود،انحلال، حسابداری شركتهای تضامنی،اصول حسابداری،مفهوم شرکت تضامنی،خصوصیات شركتهاى تضامنى،شركتنامه،تقسیم سود و زیان،ورود و خروج شریک،انحلال شركت،سرمایه گذاری شركاء،سه

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

این پاورپوینت در مورد حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری، تشكیل،تقسیم سود،انحلال، در 90 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری،تشكیل،تقسیم سود،انحلال،  حسابداری شركتهای تضامنی،اصول حسابداری،مفهوم شرکت تضامنی،خصوصیات شركتهاى تضامنى،شركتنامه،تقسیم  سود و زیان،ورود و خروج شریک،انحلال شركت،سرمایه گذاری شركاء،سهم الشركه غیر نقدی و...ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

مدیریت شركتهاى تضامنى و كنترل آن در اختیار مالكین شركت مى باشد و هرگونه تصمیم گیرى با رضایت كلیه شركاء صورت مى گیرد.

ﻫ: سهولت تشكیل

 شركتنامه

پایه و اساس شركت تضامنى بر مبناى قراردادى است كه باید با رعایت قانون تجارت تهیه و تنظیم شده و مورد توافق كلیه شركاء باشد، این قرارداد را شركتنامه گویند. شركتنامه حاكى از روابط مالى بین شركاء، نحوه تقسیم سود و زیان، ورود و خروج شریك یا شركاء، انحلال شركت، اختیارات و وظایف، تعهدات و امتیازات، میزان برداشت هر یك از شركاء و ... مى باشد.

 شركاء

شركاء در شركتهاى تضامنى كسانى هستند كه شركتنامه را قبل از تشكیل شركت امضا كرده یا بعد از ایجاد آن طبق ماده 12 قانون تجارت وارد شركت شده باشند. به موجب قانون و بر حسب اقتضاء شركت، حداقل شركاء دو نفر بوده ولى حداكثرى براى آن در نظر گرفته نشده است.

 تشكیل شركت تضامنى

تشكیل اولیه شركت تضامنى بر اساس توافق دو یا چند نفر براى انجام امور تجارى مشترك و سرمایه گذارى براى تحصیل سود مى باشد. بعد از توافق شركاء ابتدا یك حساب جارى به نام شركت در شرف تاسیس افتتاح و سرمایه نقدى به آن حساب واریز و آن قسمت از سرمایه كه به صورت غیر نقدى به شركت آورده مى شود بر مبناى ارزش بازار (ارزش متعارف) دارایى در زمان انتقال و با رضایت كلیه شركاء ارزیابى و در اختیار شركت قرار مى گیرد. بعد از واریز وجوه نقد و ارزیابى داراییهاى غیر نقدى به ارزش متعارف، شركاء از بین خود، مدیر یا مدیرانى انتخاب، و به همراه شركتنامه و سایر مدراك لازم براى تاسیس به اداره ثبت شركتها مراجعه و پس از طى مراحل قانونى، شركت رسما تحت شماره معین و نام مخصوص به ثبت مى رسد.

 حسابدارى شركتهاى تضامنى

در شركتهاى تضامنى براى هر یك از شركاء یك حساب سرمایه درد فتر كل افتتاح مى شود كه نشان دهنده میزان سهم الشركه هر شریك بوده و مانده آن نماینده حق مالكیت آن شریك در شركت تضامنى مى باشد. چون هر نوع تغییر در سرمایه شركت باید در شركتنامه منعكس و در اداره ثبت شركتها به ثبت برسد، لذا هر شریك داراى حساب جارى و حساب برداشت مخصوص به خود بوده و برداشتهاى وى به بدهكار حساب برداشت مخصوص او منظور و در پایان سال مانده بدهكار آن به حساب جارى شریك منتقل مى شود. سهم سود و زیان هر شریك نیز به حساب جارى وى منتقل مى گردد. مانده بستانكار حساب جارى هر شریك نشان دهنده طلب شریك از شركت و مانده بدهكار آن مبین بدهى شریك به شركت مى باشد. شرکت تضامنی یکی از مهمترین انواع شرکت های تجاری است و در مواردی تشکیل می شود که ترکیبی از سرمایه، مدیریت، تخصص یا تجربه افراد لازم باشد. 
شرکت تضامنى از جمله شرکتهاى شخصى محسوب گردیده و شخصیت شرکا نقش بسیار مهمى در این نوع شرکت ایفا مى نماید.مواد 116 و 117 ق. ت شرکت تضامنى را شرکتى مى داند که تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بین حداقل دونفر شریک با مسئولیت تضامنى تشکیل شود .بلافاصله بعداز نام شرکت باید نام یک نفر از شرکا (در صورتى که نام شرکت مشتمل بر نام کلیه شرکا نباشد) و عباراتى از قبیل "و شرکا" یا "برادران" قید شود مانند شرکت تضامنى حسن زاده و برادران.

الف : ویژیگی های شرکت تضامنی  :
ویژگی هایی که شرکت تضامنی را از سایر شرکت ها در قانون تجارت متمایز می کند عبارتند از:
1- عمر محدود- از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکت نامه) تشکیل می گردد عمر آن محدود می باشد.در صورتی که قرارداد برای مدت محدودی تنظیم شده باشد، عمر شرکت در پایان این مدت به پایان می رسد و چنانچه شرکت برای انجام عملیاتی تشکیل گردیده باشد، عمر شرکت پس از انجام عملیات مذکور خاتمه می یابد. عمر شرکت همچنین ممکن است بنا به درخواست هر یک از شرکا به پایان رسیده و منحل گردد. علاوه بر این، عمر یک شرکت تضامنی ممکن است با فوت، ورشکستگی و یا عدم صلاحیت هر یک از شرکا خاتمه یابد. لازم به توض

شرکت تضامنی هنگامی تشکیل می شود که:
1- شرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.. در شرکت تضامنى تقسیم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است ولى شرکا مى توانند ترتیب دیگرى براى تقسیم منفعت بین خود مقرر نمایند.

ج : اداره ی شرکت تضامنی :

اول - نحوه انتخاب و عزل مدیر :

شرکت تضامى توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب مى نماید اداره مى شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120ق.ت) در صورتى که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شرکا قابل عزل مى باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینى شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول مى شود. در صورتى که عزل مدیرى بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت. مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمى باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی. در صورتى که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود. اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولى انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا مى توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهى است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

دوم - قلمرو محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شرکت تضامنى براى اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنى به طور صریح اشاره شده است:

1-   تا جبران ض

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : حسابداری شركتهای تضامنی در اصول حسابداری , تشكیل , تقسیم سود , انحلال , حسابداری شركتهای تضامنی , اصول حسابداری , مفهوم شرکت تضامنی , خصوصیات شركتهاى تضامنى , شركتنامه , تقسیم سود و زیان , ورود و خروج شریک , انحلال شركت , سرمایه گذاری شركا , سهم الشركه غیر نقدی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر