امروز: جمعه 1 تیر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداریدسته: مدیریت
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1268 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2- مبانی نظری تحقیق.. 9

مقدمه 10

2-1-  تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی.. 10

2-1-1-   سازمان. 10

2-1-2-   سیستم. 11

2-1-3-   اداره 12

2-2-  فساد اداری.. 12

2-2-1-   تعریف فساد. 15

2-2-2-   سطوح فساد. 17

2-2-3-   انواع فساد. 18

2-2-4-   فساد سیاسی.. 19

2-2-5-   فساد مالی (اقتصادی) 20

2-2-6-   فساد اداری.. 20

2-2-6-1- مفهوم و تعریف فساد اداری.. 20

2-2-6-2- انواع فساد اداری‏.. 22

2-2-6-3- تاریخچه فساد اداری.. 26

2-2-7-   تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم. 27

2-2-8-   آثار و علل فساد در جهان سوم. 28

2-2-9-   تفاوت‌های فساد در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته. 29

2-2-10- تاریخچه فساد در ایران. 30

2-2-11- مبارزه با فساد در ایران. 30

2-2-12- وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 32

2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی.. 34

2-2-13-1-   رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی.. 34

2-2-13-2-   اقتصاد دولتی و فساد. 35

2-2-13-3-   بزرگی دولت و فساد. 36

2-2-14- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد. 36

2-2-15- فساد و فقر. 37

2-2-16- فساد و قوانین و مقررات... 38

2-2-17- فساد و دستگاه قضایی.. 38

2-2-18- توسعه سیاسی، دمكراسی و فساد. 39

2-2-19- فرهنگ و فساد. 39

2-2-20- فساد و جنسیت... 40

2-2-21- فساد و برنامه‌ های توسعه. 40

2-2-22- سیاست‌های اقتصادی و فساد. 41

2-2-23- فساد و سرمایه‌گذاری.. 41

2-2-24- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار. 42

2-2-25- تبیین علل موجبه فساد. 43

2-2-26- رهیافت‌های تبیین فساد. 47

2-2-27- عوامل محیطی موجبه فساد. 49

2-2-28- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد. 50

2-2-29- متغیرهای تسهیل و تشویق‌كننده یا بازدارنده از فساد. 50

2-2-30- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد. 53

2-2-31- سیاست‌های كلیدی در مبارزه با فساد. 55

2-2-31-1-   رقابت در ارائه خدمات دولتی.. 56

2-2-31-2-   تشكیل‌ نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 56

2-2-31-3-   نظارت‌های قانونی.. 57

2-2-31-4-   ایجاد خطوط ارتباطی و حمایت از مخبران. 57

2-2-31-5-   قضات سالم. 57

2-2-31-6-   پاسخگویی و نظارت مدنی.. 57

2-2-31-7-   تغییر در طرز تفكرات و بسیج خواست‌های سیاسی.. 57

2-2-31-8-   سنجش و نظرخواهی.. 57

2-2-31-9-   افكار عمومی.. 58

2-2-31-10-  آزادی مطبوعات... 58

2-2-31-11-  سازمان‌های حمایتی مدنی.. 58

2-2-31-12-  برگزاری سمینارهای  محلی و بومی.. 58

2-2-31-13-  سیاست‌های اقتصادی.. 58

2-2-31-14-  مقابله پلیسی.. 58

2-3-  ساختار سازمانی.. 59

2-3-1-   ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر. 62

2-3-2-   ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 62

2-3-2-1- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ.. 62

2-3-2-2- رﺳﻤﯿﺖ... 63

2-3-2-3- ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی.. 65

2-3-2-4- ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ. 65

2-3-2-5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﻤﺮﮐﺰ. 65

2-3-3-   ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 66

2-3-3-1- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 66

2-3-3-2- تصمیم گیری.. 67

2-3-4-   ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 68

2-3-4-1- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده 68

2-3-4-2- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ.. 70

2-3-4-3- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای.. 71

2-3-4-4- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ.. 72

2-3-4-5- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ.. 74

2-3-5-   ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر. 75

2-3-6-   ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری.. 76

2-4-  پیشینه تحقیق.. 77

2-4-1-   پیشینه تحقیق داخلی.. 77

2-4-2-   تحقیقات خارجی.. 87

2-5-  ‫مدل مفهومی تحقیق.. 92

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر