امروز: دوشنبه 1 مرداد 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداریدسته: مدیریت
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 531 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 79

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. مقدمه ....................................................................................................................14

2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات .........................................................................................   14

2-2-1. تاریخچه            ....................................................................................................14

2-2-2. تعاریف فناوری اطلاعات ..........................................................................................      15

3-2-3. سیر تکامل فناوری اداری ............................................................................................     17

3-2-3-1. دوره اول؛  فناوری اداری ...........................................................................................  17

3-2-3-2.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه............................................................................           17

3-2-3-3.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ..................................................................................          17

2 -2-4. نقش فناوری اطلاعات در سازمان ....................................................................................            18

2-2-5. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات ...........................................................................      19

2-2-6. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات....................................................................       19

2-2-7. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .........................................................................  20

2-2-8. انواع سیستم های اطلاعاتی ............................................................................................  21

2-2-9. ساختار سیستم های اطلاعاتی .......................................................................................   21

2-2-9-1. شبکه ارتباطات اطلاعاتی         ....................................................................................22

2-2-9-2. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )       24............................................................

2-2-9-3. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)            .................................................................25

2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS)           .........................................................................25

2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS)          .............................................................25

2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)           ...........................................................................25

2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)     ........................................................................26

2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)   ........................................................................26

2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ......................................................      26

2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی          .......................................................................26

2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری   ...........................................................................28

2-3-1. تاریخچه .........................................................................................................  28

2-3-2. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص     ...........................................................29

2-3-3. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) ......................................................................            30

2-3-4. گردش مکاتبات اداری...............................................................................          31

2-3-5. معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) ..........................................       32

2-3-6. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ....................................................    33

2-3-7. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ........................................................     33

2-3-8. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری             ..............................................................................33

2-3-8-1. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ..........................................................................           33

2-3-8-1-1. مزایای مستقیم        ......................................................................................................34

2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم   ..............................................................34

2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی            .........................................................34

2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری...................................................................   36

2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون..........................................................         37

2-3-10-1. مدیران         .............................................................................................................37

2-3-10-2. کارمندان.................................................................................................     37

2-3-10-3. مشتریان ...................................................................................................................           37

2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه...................................................................................    37

2-3-10-5. بشریت        ..............................................................................................38

2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: ..................................................................................  38

2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری..................................................................................................... 38

2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری...................................................................            39

2-3-13-1. واژه پردازها..................................................................................................................       40

2-3-13-2. نشر رومیزی ........................................................................................................... 41

2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی.............................................................            41

2-3-13-4. پست الکترونیکی ............................................................................................         41

3-3-13-5. پست صوتی .......................................................................................         42

2-3-13-6. فاکس.....................................................................................................................             42

2-3-13-7. کنفرانس صوتی .......................................................................................     43

2-3-13-8.کنفرانس ویدئویی....................................................   44

2-3-13-9. کنفرانس های کامپیوتری................................................................................            44

2-3-13-10. سند خوان ها ..................................................................................           44

2-3-13-11. ماشین های کپی هوشمند ............................................................................................        44

2-3-14. انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر.......................................................................           45

2-3-15. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری................................................................     45

2-3-16. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری....................................................................     46

2 -3-16-1. اطلاعات پایه          ............................................................................................46

2-3-16-2. عملیات مربوط به نامه های وارده        46......................................................................

2-3-16-3. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه..............................................................................           46

2-3-16-4. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی.................................................................................          47

2-3-16-5. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری.................................................      47

2-3-16-6. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده ................................            47

2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی...........................................................................   47

2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو و بررسی ..........................................................................   47

2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات................................................................    47

2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی...............................................................................................           48

2-3-17. تحقق دولت الكترونیك در ایران............................................................................................      48

2-3-17-1. اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی           ........................................................................48

2-3-17-2. اتوماسیون فعالیتهای عمومی    ..........................................................................49

2-3-18. مزایای دولت الکترونیکی            ...........................................................................................49

2-4. بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی ....................................................................... 50

2-4-1. ویژگیهای فرهنگ سازمانی            .......................................................................................51

2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی     .............................................................................52

2-5. بخش چهارم : وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش و پرورش      .....................................53

2-5-1. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش و پرورش و مدارس ......................................   54

2-6. بخش پنجم: نقد و بررسی تحقیقات انجام شده             .........................................................................58       

2-6-1. پیشینه پژوهش در ایران    .........................................................................................58

2-6-1-1. پایان نامه 1 .......................................................................................................        58

2-6-1-2. پایان نامه 2 ................................................................................................................           59

2-6-1-3. پایان نامه 3 ...................................................................................................................        59

2-6-1-4. پایان نامه 4..........................................................................................................      60

2-6-2-5. پایان نامه 5  ..................................................................................................................       60

2-6-1-6. پایان نامه 6    61......................................................................................................

2-6-1-7. پایان نامه 7    ...........................................................................................................62

2-6-2. پیشینه پژوهش در جهان .............................................................................................................63

2-6-2-1. پژوهش کای .....................................................................................................63

2-6-2-2. پژوهش مارلیک و کولیس          .................................................................................................63

2-6-2-3.پژوهش گالستر            .....................................................................................................64

2-6-2-4. پژوهش ریچارد ال.دفت  ...............................................................................................          64

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر