تبلیغات
تبلیغات
کلیک کنید
  • 30vil
  • 01 اسفند 97
  • آزمون نظام مهندسی
  • 9016 بازدید
  • هیچ نظر

دانلود رایگان مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان؛ پی و پی سازی

در این قسمت در وبسایت عمران سازه الزامات طراحی ژئوتکنیکی ساختمان‌ها تحت عنوان پی و پی سازی، در مبحث ۷ مورد بحث قرار می‌گیرد.

این مبحث پس از ارایه تعاریف مرتبط با مسائل طراحی پی، به شناسایی ژئوتکنیکی لایه‌های زمین می‌پردازد.

و برای نکاتی از قبیل تعداد، عمق و فاصله گمانه‌ها، جداول لازم را ارائه می‌دهد.

در همین فصل حداقل مواردی که گزارش‌های فنی باید آورده شود، ذکر شده است.